หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สันนาเม็งจัดวันท้องถิ่น

Author by 24/03/16No Comments »

thainews180           ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2559 นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ในฐานะประธานชมรม อปท.สันทราย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 โดยเชิญ นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่ม พร้อมกล่าวราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ที่กำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย และกำหนดให้วันที่ 18 มี.ค. เป็นวันท้องถิ่นไทย

จากนั้น นายอำเภอสันทราย ได้อ่านสาร พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 เสร็จแล้วเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการมีส่วนร่วม เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2559 หัวข้อเรื่อง การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.สันทราย และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรม นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้

ภาคบ่ายวันเดียวกันมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญกับท้องถิ่นไทย โดย ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สาย จ.เชียงใหม่ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.