หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สันปูเลยจัดตลาดนัดรีไซเคิลปลูกจิตสำนึกลดขยะในชุมชน

Author by 10/12/14No Comments »

สว่าง หนักแน่น         เทศบาลตำบลสันปูเลย เดินหน้าโครงการตลาดนัดรีไซเคิล มุ่งเป้าลดปริมาณขยะในชุมชน ลดภาระค่าใช้จ่ายการจัดการขยะของเทศบาล และปลูกจิตสำนึกชาวบ้านด้วยการมีส่วนร่วมการจัดการปัญหาขยะ

จากการเปิดเผยของนายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่าเทศบาล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ จัดโครงการตลาดนัดรีไซเคิล เมื่อเร็วๆ นี้ที่บ้านยางทอง และบ้านฝ้ายทอง ต.สันปูเลย โดยให้พ่อค้ารับซื้อของเก่ามารับซื้อแขยะรีไซเคิลจากชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ในราคาที่เป็นธรรม มีชาวบ้านนำขยะรีไซเคิลมาร่วมโครงการจำนวนมาก

นายสว่าง กล่าวถึงการจัดโครงการตลาดนัดรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ลดภาระค่าใช้จ่ายการจัดการขยะของเทศบาล ปลูกจิตสำนึกชาวบ้านด้วยการมีส่วนร่วมการจัดการปัญหาขยะ ให้มีการคัดแยกขยะ และสามารถนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้

“ในเร็วๆ นี้ทางเทศบาลจะไปเปิดตลาดนัดรีไซเคิล ที่บ้านป่าเสร้าหลวง หมู่ที่ 6 ให้ชาวบ้านสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อรับสิทธิ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ นอกจากนี้ครอบครัวที่มีสมาชิกไม่เกิน 4 คน จะได้รับแจกถุงดำใส่ขยะ 2 ถุงต่อเดือน ส่วนครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะได้รับแจกถุงดำใส่ขยะ 3 ถุงต่อเดือน” จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะอีกด้วย เพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้” นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย กล่าว.