หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สันปูเลยจัดป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

Author by 5/04/15No Comments »

เทศบาลสันปูเลย         เทศบาลตำบลสันปูเลย จัดงานสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558 มีการประกวดกลองแอว ประกวดก่อเจดีย์ทราย รำวงย้อนยุค กาดหมั้วคัวฮอมอาหารพื้นเมือง ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเทศบาลฯ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบล และกลุ่มสตรีแม่บ้าน กำหนดจัดงานสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11 -12 เม.ย.2558 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลฯ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่

ในวันที่ 11 มี.ค.ช่วงเช้าจะมีพิธีเปิดสำนักงานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลสันปูเลย โดยนายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ภายในงานจะมีการประกวดกลองแอว ประกวดก่อเจดีย์ทราย รำวงย้อนยุค กาดหมั้วคัวฮอมอาหารพื้นเมือง

ส่วนวันที่ 12 เม.ย.เวลา 08.30 น.จะมีขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 12 วัดในตำบล จากบ้านท่ารั้ว มายังบริเวณงาน เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำตามประเพณี ขบวนแม่ญิงงามขี่รถถีบกางจ้อง โดยเชิญ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นมีพิธีดำหัวผู้สูงอายุในตำบล การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ชาย -หญิง การประกวดอาหารพื้นเมือง อาทิ ลาบ น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ผักนึ่ง การแสดงซอพื้นเมือง และรำวงย้อนยุค.