หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สันปูเลยเปิดอาคารอนุบาล พร้อม 3 อาคารใหม่ที่จัดสร้าง เชิญผู้ว่าฯ มาเป็นประธานพิธี

Author by 17/02/16No Comments »

thainews180              เทศบาลตำบลสันปูเลย กำหนดจัดพิธีเปิดอาคารรวมทั้งหมด 4 หลัง ให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้

จากการเปิดเผยของนายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่าเทศบาลฯ กำหนดจัดพิธีเปิดอาคารรวมทั้งหมด 4 หลัง พร้อมกัน โดยเชิญ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ณ โรงเรียนบ้านกอกหม่นเก่า

สำหรับอาคารทั้ง 4 หลัง ประกอบด้วย อาคารโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลสันปูเลย ขนาด 2 ชั้น ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 5.1 ล้านบาท, อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันปูเลย    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2.9 ล้านบาท ในการก่อสร้าง, อาคารอาเซียน ใช้งบประมาณของเทศบาลฯ จำนวน 6.5 แสนบาท ในการก่อสร้าง และอาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น   ใช้งบประมาณของเทศบาลฯ จำนวน 3.8 แสนบาท ในการก่อสร้าง

หลังจากทำพิธีเปิดอาคารทั้ง 4 หลังเรียบร้อยแล้ว เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จะสามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี.