หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สันปูเลย จัด MOU ดันท่องเที่ยวชุมชน

Author by 30/03/15No Comments »

สว่าง หนักแน่น         เมื่อวันที่ 26 มี..2558 นายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน (MOU) ระดับตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กลุ่มสินค้าพื้นบ้านโอทอป ของ .สันปูเลย

โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอดอยสะเก็ด  เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลง  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย นายอำเภอดอยสะเก็ด เปิดเผยว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน (MOU) ระดับตำบล กับอำเภอดอยสะเก็ด สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์จังหวัดเดชียงใหม่ ถือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะพัฒนาศักยภาพของชุมชน ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิ เกษตรและวัฒนธรรม จึงเป็นโครงการที่ช่วยผลักดันเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดรับนักท่องเที่ยวบุคคลภายนอกเข้ามาสัมผัส เรียนรู้ทรัพยากรในชุมชน สัมผัสวิถีชีวิตคนใน ต.สันปูเลย ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โอทอปให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

พิธี MOU ครั้งนี้มีการจัดจำหน่ายสินค้า “กาดของดีสันปูเลย” ผักปลอดสารพิษ อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้าพื้นเมือง และสินค้าต่างๆ มากมาย และมีการร่วมโต๊ะเสวนากลุ่ม ในหัวข้อ “ชุมชนพื้นบ้านกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ.