หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สัมมนาอปท.ห่างไกลคอร์รัปชั่นเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร

Author by 13/03/15No Comments »

thainews180       ...แพร่ กำหนดจัดโครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นายสมยศ กาสี เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติประจำ จ.แพร่ หรือ ป.ป.ช. ประจำ จ.แพร่ เปิดเผยว่า ทางสำนักงาน กำหนดจัดโครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น ในวันที่ 16 มี.ค. 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องไอยรา โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.แพร่

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน จ.แพร่ พร้อมด้วยคู่สมรส จำนวน 116 คน ทั้งนี้ทางสำนักงาน ป.ป.ช. คาดว่าหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคู่สมรส จะมีความรู้ ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมาก ขึ้น เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และสามารถขยายเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสมยศ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นองค์กรที่มีงบประมาณในการบริหารและเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค ส่งเสริมด้านประเพณีและวัฒนธรรม สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเป็นอีกองค์กรที่ถูกจับตามองในเรื่องของความโปร่งใสในการบริหารงาน ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.