หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สารอวยพร นสพ.ไทยนิวส์ก้าวสู่ปีที่ 43 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

Author by 6/08/12No Comments »

ขอแสดงความยินดีที่หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ได้ก้าวย่างเคียงคู่กับจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือสู่ปีที่ 43 นับว่าเป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพในการนำ เสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ  สู่สังคมครบทุกด้าน จน เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม และโอกาสครบรอบ 43 ปีนี้ ขอ อำนวยพรให้หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์และทีมบรรณาธิการ ที่ได้ดำเนินการสรรสร้างเพื่อสังคม ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ดี ให้มีคุณค่าต่อสังคมและมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไปชั่วกาลนาน

(นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่