หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๔๓ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

Author by 9/08/12No Comments »

เนื่องในโอกาสก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๔๓ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  กระผมในนามคณะกรรมการพรรคประชาธิปัตย์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  จังหวัดเชียงใหม่ ใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอส่งความปรารถนาดี และแสดงความยินดีในความเจริญก้าวหน้าของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์  ในห้วงเวลาที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ได้ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นใดๆโดยสุจริต ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องมาโดยตลอด

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก เดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โปรดได้อำนวยอวยพรให้ คณะผู้บริหาร และบุคลากร หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ดำรงความเป็นสื่อสารมวลชนคุณภาพเพื่อสังคมตลอดไป.

 พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี

                                                                                                                                                       สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์