หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สุริยะมอบนโยบายอปท. “บุญเลิศ”นำคณะร่วมการประชุม

Author by 22/06/14No Comments »

1 เจี๊ยบ copy               เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 19 มิ.ย. 2557 ที่ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถนนห้วยแก้ว อ .เมือง จ.เชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย พล.ต.ศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น พร้อมบรรยายพิเศษมอบนโยบาย แนวทางบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันดำเนินการตามภารกิจภายใต้นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยมีผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นใน จ.เชียงใหม่ นำโดยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และนายก อบต.กว่า 400 คน เข้าร่วมประชุมรับนโยบายและร่วมทำเวิร์คช็อป พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาข้อข้องใจในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงของการยึดอำนาจการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติถือเป็นโอกาสทองที่จะมีการบังคับใช้กฎหมาย สิ่งที่ประเทศไทยกำลังจะทำนั้นไม่ใช่เพียงการปฏิรูปการเมืองเท่านั้น แต่จะต้องปฏิรูปสังคมด้วย รวมถึงดูแลเรื่องปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการใช้กฎหมาย และอื่น ๆ ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจัดระเบียบสังคม เชื่อว่าเมื่อทุกอย่างลงตัว ประเทศไทยจะสามารถเดินไปพร้อมกันด้วยความสง่างาม

ด้าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า จากวันนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าสู่ความปรองดองและการพัฒนาที่ยั่งยืน ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เน้นปัญหายาเสพติด เพราะจะส่งผลถึงลูกหลานในอนาคต อีกทั้งอาวุธสงคราม จะเข้าตรวจค้นและกวาดล้างอย่างเด็ดขาด และปัญหาผู้มีอิทธิพล บ่อนการพนัน รวมถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อบ้านเมืองในเวลานี้ให้ทุกอย่างกลับสู่ปกติ

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ข้อมูลและขอความร่วมมือ อปท.ของ ผบ.มทบ.33 เพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันโดยปลอดจากการแบ่งสีแบ่งขั้ว ให้เป็นคนไทยสีเดียวกัน รวมทั้งเรื่องแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปรองดอง โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ. รมน.)จ.เชียงใหม่ แนวทางการจัดตั้งการบริหารงบประมาณและบุคลากรของศูนย์ปรองดอง และอภิปรายการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในมุมมองของชุมชน.