หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

หนุนชาวป่าแป๋ปลูกกาแฟอบจ.ลำพูนลงพื้นที่เยี่ยม

Author by 11/12/14No Comments »

 1544324_480112968797852_8656316314468809627_n         อบจ.ลำพูน จัดกิจกรรมขึ้นดอยป่าแป๋เก็บเมล็ดกาแฟ ช่วงฤดูเก็บผลผลิต พร้อมลองลิ้มชิมกาแฟสด สายพันธุ์อราบิก้า กลิ่น รสชาติ ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะดอยป่าแป๋

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2557 ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ. ลำพูน นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัด อบจ.ลำพูน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมขึ้นดอยป่าแป๋เก็บเมล็ดกาแฟ ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดกาแฟ พร้อมลองลิ้มชิมกาแฟสด สายพันธุ์อราบิก้า ที่มีกลิ่น รสชาติ ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะบนดอยหมู่บ้านกระเหรี่ยงป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

โดยนายก อบจ.ลำพูน พร้อมคณะ ได้ติดตามการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในหมู่บ้านในหน้าแล้ง พร้อมพบปะกับชาวบ้าน ณ โรงเรียนบ้านป่าแป๋  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกาแฟในพื้นที่ การปลูกกาแฟอินทรีย์ เสมือนได้ร่วมอนุรักษ์รักษาป่าให้คงอยู่ ดูแลกาแฟ ดูแลป่า ดูแลน้ำ เป็นแหล่งต้นน้ำคอยหล่อเลี้ยงชีวิตคนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การสร้างถนนในหมู่บ้านวิถีครูบา “งานหน้าหมู่” โดย      อบจ.ลำพูน สนับสนุนวัสดุก่อสร้าง ส่วนชาวบ้านสมทบแรงงาน  การส่งเสริมชาวบ้านปลูกฝ้าย มีกรรมวิธีย้อมผ้าสีธรรมชาติ ทอผ้าและปักผ้า พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของชาวปกาเกอะญอบ้านป่าแป๋

ดร.นิรันดร์ กล่าวว่าฤดูเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟบนดอยป่าแป๋ หมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงปะกาเกอญอเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพ.ย.ของทุกปี  กาแฟพันธุ์อราบิก้า ชั้นเยี่ยมความภาคภูมิใจของคนลำพูน ตามประวัติความเป็นมาการปลูกกาแฟบนดอยป่าแป๋ บาทหลวงคุณพ่อปิโด เป็นผู้นำขึ้นมาปลูกเมื่อ 30 กว่าปีก่อน เนื่องจากเห็นว่าอากาศและความสูงบนดอย สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,200 เมตร เหมาะกับการปลูกกาแฟอราบิก้าอย่างมาก เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของสายพันธุ์กาแฟบนดอยป่าแป๋

โดยนายก อบจ.ลำพูน และคณะได้ร่วมกับเก็บเมล็ดกาแฟในไร่กาแฟของโรงเรียนบ้านป่าแป๋ จากนั้นได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมและลองลิ้มชิมกาแฟสด ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอราบิก้า และหัตถกรรมดอยป่าแป๋ โดยมีนายภัทรบูลย์ เรือนสอน พร้อมคณะมาสาธิตการเก็บ การตาก การคั่ว และการชงกาแฟที่หลากหลาย ซึ่งได้รสชาติที่แตกต่างกันไป.