หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.แพร่ ประกวดสุราพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยกระดับสู่การส่งออก

Author by 13/01/15No Comments »

     อบจ_แพร่     เมื่อวันที่ 9 .. 2558 เวลา 09.00 .ที่ห้องประชุม อบจ.แพร่ คณะ กรรมการประกวดสุรากลั่นชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ได้ร่วมกันตรวจวัดระดับดีกรี รสชาติ ตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ สุรากลั่นชุมชนรวม 63 ราย ซึ่งมีเจ้าของกิจการส่งตัวอย่างสุราเข้าร่วมประกวดคุณภาพ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธาน มีการแยกประเภทตามระดับแอลกอฮอล์ คือ 28 ดีกรี , 30 ดีกรี , 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี โดยผลการประกวดและตัวอย่างสุรา จะนำไปแสดงในงานซะป๊ะอย่างที่ อบจ.แพร่ จัดขึ้นที่อาคารประชุมกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา .ทุ่งโฮ้ง .เมือง .แพร่ ผลการประกวดเมื่อปี 2557  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพสุรา จนสามารถเข้าไปจำหน่ายในตลาดระดับสูง ทำรายได้เพิ่มได้อย่างน่าพอใจ

นายอนุวัธ กล่าวว่า การประกวดสุรากลั่นชุมชนเกิดขึ้นจากความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ อบจ.แพร่ และ ผวจ. แพร่ การประกวดเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเป้าหมายสำคัญของโครงการคือการส่งออก จะทำให้ผู้ผลิตที่เป็นชาวบ้านมีผลกำไรมากขึ้น การส่งออกสุรากลั่นจะไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้ลดต้นทุนการผลิต จำเป็นต้องมีการพัฒนาสุราให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนั้นความสม่ำเสมอของการผลิต การควบคุมคุณภาพ ถือเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นในการพัฒนาสุรากลั่นชุมชนครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยดูแลด้วย

ในปีที่ผ่านมาพบว่า การจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนเพิ่มสูงขึ้น เฉพาะ ต.สะเอียบ ตำบลเดียวปีที่ผ่านมาเก็บภาษีได้ 240 ล้านบาท ในตำบลอื่นๆ ที่มีการผลิตสุราจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีและนำเข้าสู่ระบบ การประกวดนอกจากได้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถสูงแล้ว ยังทำให้ผู้เชี่ยวชาญพบปัญหาด้านคุณภาพของสุราแต่ละโรงงาน คณะกรรมการจะเข้าไปให้คำแนะนำให้มีการปรับปรุงด้านคุณภาพต่อไป.