หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.ปฏิรูปการศึกษา ภาคีเชียงใหม่เข้าร่วมเสวนา

Author by 24/11/14No Comments »

DSC_4531_resize        อบจ.เชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายการศึกษาเชียงใหม่ จัดสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อเสวนาภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2557 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์  นายก อบจ. เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภาคบังคับเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ จากข้อมูลคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยที่หน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกประเทศประเมิน ประกอบกับข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อ ความเห็นของนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทยวิกฤติจริง อบจ.เชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีหน้าที่จัดการศึกษาและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในเชียงใหม่ให้เป็นรูปธรรม

นายบุญเลิศ กล่าวอีกว่า “การศึกษาของนักเรียนโดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาส ยากจน พื้นที่ห่างไกลความเจริญ จะมีความไม่เท่าเทียมกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งความไม่เท่าเทียมบางครั้งไม่ได้เกิดจากบุคลากรหรือนักเรียนเอง แต่ด้วยโอกาสที่น้อยกว่า และขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงทำให้เป็นสาเหตุของปัญหาการศึกษาตามมา เช่น เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ อ.อมก๋อย อ.แม่แจ่ม และ อ.กัลยาณิวัฒนา นักเรียนเหล่านี้ไม่ได้รับทุนอาหารกลางวันซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน จึงเป็นเหตุผลหนึ่ง    ที่ทำให้นักเรียนขาดกำลังใจในการเรียนหนังสือ

ดังนั้นทาง อบจ.เชียงใหม่  พร้อมที่จะเป็นหลักในการจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ เพื่อให้การศึกษาของนักเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีและมีคุณภาพ อีกทั้งจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษา ทำให้การปฏิรูปการศึกษา จ.เชียงใหม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน.