หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.ปฏิรูปการศึกษาลูกจ้าง

Author by 11/09/14No Comments »

IMG_0452_resize_resize          อบจ.เชียงใหม่   จัดสัมมนาการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่    เพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 .. 2557 โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม   ห้องประชุมบ้านพักทัศนาจร .ป่าแดด เพื่อจะได้นำไปพัฒนาคุณภาพและยกระดับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนใน .เชียงใหม่

ทั้งนี้ลูกจ้างมีหน้าที่พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและให้บริการนักเรียน รวมถึงการสนับสนุนองค์ความรู้ให้นักเรียนได้มีระบบวินัย ความซื่อสัตย์ ความเอื้ออาทร ซึ่งเป็นเรื่องของคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยมีลูกจ้างสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 25 อำเภอ เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 500 คน

นายบุญเลิศ กล่าวว่า อบจ.เชียงใหม่ โดยสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา  และสมาคมลูกจ้างสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จ.เชียงใหม่  ได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปการศึกษา โดยกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ปรับปรุงการดำเนินงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ.