หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม. ปรับถนนสู่อ่างเก็บน้ำแม่นาป้าก สนับสนุนการท่องเที่ยว

Author by 27/05/14No Comments »

1 เจี๊ยบ copyองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปรับเกรดถนนเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแม่นาป้าก โครงการพระราชดำริ ย้ำหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  พระ มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งของ .แม่แตง

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดถนนเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแม่นาป้าก โครงการพระราชดำริ  บ้านแม่นาป้าก ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งทางอบจ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับเกรดถนนเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแม่นาป้าก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร   เพื่อเป็นการ พัฒนาอ่างเก็บน้ำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าและน้ำของ ต.แม่หอพระ

นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าหากเทศบาลตำบลแม่หอพระ มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกอย่างแพร่หลาย และต่อเนื่อง อ่างเก็บน้ำแม่นาป้าก จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งของ อ.แม่แตง ประชาชนในพื้นที่จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง.