หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.ปัจฉิมนิเทศแลกเปลี่ยน นศ.กับเฉิงตู

Author by 2/03/15No Comments »

1 เจี๊ยบ     เมื่อวันที่ 26 .. 2558 เวลา 14.00 . นายพิเชฐ  พิศุทธกุล รองนายก อบจ. เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา    ระหว่าง อบจ.เชียงใหม่    กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 6 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด .เมือง .เชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ในโอกาสครบกำหนดระยะเวลาการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตามโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง อบจ.เชียงใหม่    กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา รุ่นที่ 6  มีโรงเรียน  ที่เข้าร่วมโครงการจากทุกสังกัด ทั้งอบจ. เทศบาล โรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่มัธยมศึกษา และประถมศึกษา จ.เชียงใหม่ เขต 1 – 6 กว่า 48 โรงเรียน ใน จ.เชียงใหม่  ส่วน มหาวิทยาลัยเฉิงตู ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการ 94 คนและครู    พี่เลี้ยง 1 คน ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2557 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามโรงเรียนต่างๆ ในโครงการ ทำให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของประเทศโดยตรง นับได้ว่าเป็นการร่วมพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี.