หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.ปิดอบรมกู้ชีพกู้ภัย 11 อปท.เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายป้องกันภัย

Author by 20/07/15No Comments »

1 เจี๊ยบ         นายอินทร์ศร  พรหมมินทร์ รองปลัด อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย OTOS หลักสูตรการกู้ภัยอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม รุ่นที่ 3 โรงแรมในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

นายอินทร์ศร  กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 15 .. 2558 อบจ. เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพทีกู้ชีพกู้ภัย OTOS เพื่อให้สมาชิกทีมกู้ภัยได้เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพของตนเอง รวมถึงสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และนำความรู้ที่ได้รับไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ

การอบรมทบทวนและพัฒนาศักย ภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย OTOS ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ และวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงใหม่ และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 70 นาย จาก 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว   เทศบาลตำบลเชิงดอย เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลสันปูเลย เทศบาลตำบลตลาดขวัญ เทศบาลตำบลสันต้นหมื้อ เทศบาลตำบลทุ่งข้างพวง เทศบาลตำบลสันป่าเมี่ยง เทศบาลตำบลแม่โป่ง เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ และ อบต.ดอนแก้ว.