หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.สัมมนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author by 8/05/15No Comments »

1 เจี๊ยบ copy         อบจ.เชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา .สารภีทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา .เชียงใหม่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภ

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2558 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายก อบจ. เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.สารภี เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา จ.เชียงใหม่  ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่  โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.สารภี เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 325 คน

ทั้งนี้นายก อบจ.เชียงใหม่ ได้บรรยายพิเศษ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา อ.สารภี ได้ทราบนโยบายและทิศทางการปฎิรูปการศึกษาของ จ.เชียงใหม่ สามารถนำไปบูรณาการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต 4ได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ และเพื่อการศึกษาของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.