หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.สัมมนาผู้ประกอบการโรงแรม-เกสท์เฮ้าส์-รีสอร์ท

Author by 24/09/14No Comments »

1 เจี๊ยบ copy        อบจ.เชียงใหม่ จัดสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติการยื่นชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ได้รับความร่วมมือจากที่ทำการปกครองจังหวัด จัดส่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนา

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2557 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ       บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรมใน จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีสถานประกอบการโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท ทั้ง 25 อำเภอ จำนวน 221 คนเข้าร่วมสัมมนา

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติการยื่นชำระค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ. ตลอดจนการยื่นชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ การประกอบกิจการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อบจ. เชียงใหม่ กับผู้ประกอบการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากที่ทำการปกครอง จ.เชียงใหม่ และ อบจ.เชียงใหม่  มาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา.