หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.หนุนจัดงานบ้านถวายสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ -หัตถกรรมที่สืบทอด

Author by 2/01/15No Comments »

1 เจี๊ยบ        เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2557 เวลา 17.00 น. น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ย่านการค้าพาณิชย์และถนนสายวัฒนธรรม บ้านถวาย ครั้งที่ 5 ณ สองฝั่งคลองบ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 2 ม.ค.2558

เพื่อประชาสัมพันธ์ย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย และส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าชุมชน ธุรกิจท้องถิ่นของ จ.เชียงใหม่ ให้รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและระดับประเทศ อีกทั้งยังเน้นให้คนในชุมชนและคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา งานหัตถศิลป์ หัตถกรรมที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน ให้คงอยู่สืบต่อไป ส่งผลดีให้แก่เศรษฐกิจการค้าของชุมชนและ จ.เชียงใหม่

น.ส.ทัศนีย์ กล่าวว่า อบจ.เชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน การปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานของย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย   เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจ.เชียงใหม่ และส่งเสริมการตลาด รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวายและเครือข่าย การประกวด การแสดง และการแข่งขันศิลปะ การละเล่น และงานฝีมือทางวัฒนธรรม การประกวดผลิตภัณฑ์ใหม่ ประจำปี 2558 การประชุมให้ความรู้เพื่อขยายตลาดย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย ฯลฯ.