หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.หนุนฝึกตำรวจระงับยับยั้งอาชญากรรม

Author by 1/09/15No Comments »

1 เจี๊ยบ      อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนโครงการฝึกอบรมตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว ขนาดเล็ก เพื่อระงับยับยั้งปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2558 เวลา 15.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว ขนาดเล็ก เพื่อระงับยับยั้งปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปี 2558  ณ สนามยิงปืนศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สภ.ต้นสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกำลังพลให้กับตำรวจ ที่ได้รับการคัดเลือกมาร่วมเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็กของแต่ละ สภ. ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยการฝึกยุทธวิธีด้านการใช้อาวุธปืน การต่อสู้ป้องกันตัว การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติในเขตเมืองและชุมชน   สามารถใช้ตำรวจชุดปฏิบัติการชุดเคลื่อนที่เร็วของแต่ละ สภ.มาปฏิบัติหน้าที่

สำหรับการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ที่ต้องอาศัยการปิดล้อมตรวจค้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะภารกิจด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตเมืองและชุมชนภายใน จ.เชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ขณะเข้าตรวจค้น ปิดล้อม และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นการป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียหรือผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งพัฒนากำลังพลรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความพร้อม และได้รับการฝึกฝนตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ.