หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชม.หนุนอาชีพแกะสลักหมู่บ้านถวาย อ.หางดง

Author by 13/02/15No Comments »

thainews180       นายก อบจ.เชียงใหม่  ”บุญเลิศ บูรณุปกรณ์สนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายอ.หางดง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมบ้านถวาย อ.หางดง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558ณ สองฝั่งคลองหมู่บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานคับคั่ง เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ รวมถึงส่งเสริมให้มีการพัฒนางานแกะสลักให้มีคุณภาพและมีคุณค่าทางศิลปะ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จัก และสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านถวายเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในชุมชน    และหน่วยงานภาครัฐ

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การนำรถหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย   เข้าร่วมขบวนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 39 การแข่งขันแกะกลัก การเดินเส้นแต่งสี การลงรักปิดทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายพร้อมหางเครื่องการประกวดรำวงย้อนยุค การประกวดส้มตำลีลา การประกวดลาบพื้นเมือง การประกวดแข่งขัน  สะล้อ  ซึง กลองสะบัดชัย และการจำหน่ายสินค้างานไม้แกะสลัก ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึกมากมายในราคาย่อมเยา.