หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ชร.เตรียมรับเสด็จฯมหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2014

Author by 16/11/14No Comments »

       thainews180   เมื่อวันที่ 13 ..2557  ที่อาคารอเนกประสงค์สวนไม้งามริมน้ำกก .เมือง .เชียงราย นายชาติชาย สงวนพงษ์ ปลัด . เชียงราย      ให้การต้อนรับนายคชาชาญ นาคจีนวงษ์ กองพระราชพิธี กรมโยธาธิการ ในโอกาสเดินทางมาพร้อมคณะเพื่อประสานติดตามและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014   โดยมี นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ นายกอบจ.เชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนการงานร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือเตรียมงานอย่างพร้อมเพรียง

นางบุศริณธญ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก จ.เชียงราย โดย อบจ. เชียงราย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014 ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 11 ม.ค.2557  ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยทางจังหวัดได้กราบทูลเชิญ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014 ในวันที่ 24 ธ.ค.2557  ทางจังหวัดจึงเชิญกองพระราชพิธีมาร่วมหารือประสานการจัดดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จึงจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้า หมาย ผลการประชุมหารือในครั้งนี้ ได้แนวทางการกำหนดเวลาและขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนราชการ ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ส่วนหมายกำหนดการจะได้ร่วมกันหารือให้เป็นที่เหมาะสมในลำดับต่อไป.