หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.พะเยาจัด 4.9 ล. ซ่อมถนน สายสันโค้ง – ห้วยทรายเลื่อน

Author by 25/05/14No Comments »

อบจ พะเยา          อบจ.พะเยา จัดสรรงบประมาณ 4.9 ล้าน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายสันโค้งห้วยทรายเลื่อน .สันโค้ง. ดงสุวรรณ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น  รวมทั้งการลำเลียงขนส่งสินค้าการเกษตรสู่ตลาด

นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา เปิดเผยว่า มีประชาชนในพื้นที่ ต.สันโค้งและ ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนชำรุด    ขรุขระ   การจราจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทั้งยังต้องใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าพืชพันธุ์ทางการเกษตร ทำให้เกิดความล่าช้า   พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย   และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลา

ทางผู้นำชุมชนจึงได้ร้องขอการสนับสนุนงบประมาณมายัง อบจ.พะเยา เพื่อทำการซ่อมและสร้างถนนตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายสันโค้ง – ห้วยทรายเลื่อน ต.สันโค้ง – ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้

นายวรวิทย์ กล่าวว่า  ทาง อบจ. พะเยามีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจเพื่อประเมินความเสียหาย จากนั้นได้เร่งซ่อมแซมและสร้างถนนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อความสะดวกและปลอดภัย โดยใช้งบประมาณถึง 4,900,000 บาท ขณะนี้ได้ดำเนินการใกล้จะเสร็จสมบูรณ์การซ่อมแซมและสร้างถนนสายนี้ถือเป็นการคืนเงินให้ประชาชนที่เสียภาษีให้รัฐอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชน หลังแล้วเสร็จจะได้ส่งมอบถนนให้กับทางเจ้าของพื้นที่ต่อไป.