หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.พะเยาหนุนอาชีพคนพิการมีรายได้แบ่งเบาภาระครอบครัว

Author by 27/02/15No Comments »

อบจ พะเยา     อบจ.พะเยา จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ .พะเยา ให้มีอาชีพตามที่ตนเองถนัด เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558 ที่ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน  ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ. พะเยา พร้อมด้วยนายสมาน อินต๊ะสาร ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา ร่วมเปิดการอบรมการซ่อมรองเท้า ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ จ.พะเยา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือตนเองได้ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรมรวม 5 วัน โดยมี ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตลอดจนทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พะเยา เข้าร่วมโครงการฯ

โดยนายธนัช กล่าวว่าทาง อบจ.พะเยามีนโยบายส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพตามที่ตนเองถนัด เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว และมีความภาคภูมิใจที่สามารถประกอบอาชีพหารรายได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว ญาติมิตร และสังคมส่วนรวม

นายสำเร็จ อินต๊ะสาร ประธานคน พิการ จ.พะเยา กล่าวว่า คนพิการในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะรับการฝึกอบรมที่ทางหน่วยงานราชการได้จัดโครงการมาให้ ส่วนการยกระดับฝีมือแรงงาน ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะส่งเสริมให้คนพิการ จ.พะเยา มีการพัฒนาทางด้านฝีมือ เพื่อสามารถเข้าแข่งขันในแต่ละระดับต่อไปได้.