หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ลำพูนต้อนรับคณะดูงานด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา

Author by 19/09/14No Comments »

นิรันดร์ ด่านไพบูลย์          อบจ.ลำพูน ให้การต้อนรับคณะจากกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม อบจ.เชียงรายที่เข้าศึกษาดูงาน ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ณ สถาบันผ้าทอมือ หริภุญชัย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2557  ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน มอบหมายให้นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัด อบจ.ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ สถาบันผ้าทอมือ หริภุญชัย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน  ให้การต้อนรับคณะจากกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม อบจ. เชียงราย   พระมหา เอกพจน์  จันทร์แก้ว วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย และ    นางพรสวรรค์ ศิริอินทราทร นายกพุทธสมาคม จ.เชียงราย พร้อมคณะกรรมการ , เจ้าหน้าที่ และสมาชิก จำนวน 40 คน ที่เข้าศึกษาดูงาน ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา

ปลัด อบจ.ลำพูน กล่าวว่า เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน เจ้านายฝ่ายเหนือ ได้ บริจาคที่ดิน จำนวน 5 ไร่ ในเขต หมู่ 2 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ในการจัดตั้งสถาบันผ้าทอมือ   หริภุญชัย  ให้เป็นศูนย์รวบรวมผ้าทอ ที่มีชื่อเสียงใน จ.ลำพูน เช่น ผ้าทอยกดอก ผ้าทอมือ ป่าซาง และ ผ้าทอชาวเขา โดยจัดให้มีการเรียนการสอน การทอผ้าด้วยมือแบบดั้งเดิม และเชิงเทคนิคชั้นสูง มีการจัดแสดง อุปกรณ์ การทอผ้า และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม

คณะศึกษาดูงานได้ชมการสาธิตการทอผ้าแบบดั้งเดิม โดยช่างผู้มีฝีมือจากสถาบัน และเยี่ยมชมผ้าทอลาย และผ้าโบราณ ของเจ้าน่ายฝ่ายเหนือ หลังจากนั้นคณะศึกษาดูงานได้ไปสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูน.