หน้าหลัก » ข่าวการเมือง, ข่าวจังหวัดลำพูน

อบจ.ลำพูนสร้างเหรียญครูบา เชิดชูเกียรติคุณนักบุญล้านนา

Author by 6/01/16No Comments »

thainews180               ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เปิดเผยว่า อบจ.ลำพูน ได้ดำเนินการจัดสร้างเหรียญ และรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย “รุ่นศรัทธา หน้าหมู่” 2559 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัย “ต๋นบุญแห่งล้านนา” ผู้สร้างคุณูปการ ด้านจิตวิญญาณ วัฒนธรรม และ ศาสนวัตถุ แก่เมืองลำพูน และแคว้นล้านนาเป็นอเนกอนันต์

โดยกำหนดจัดพิธีเททองจัดสร้างเหรียญ และรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ในวันอังคารที่ 5 ม.ค. 2559 เวลา 09.09 น. ที่ อบจ.ลำพูน การดำเนินงานที่ผ่านมา ทาง อบจ.ลำพูน ได้ให้พระเกจิอาจารย์ลงแผ่นทอง นาค เงิน จำนวน 9 รูป ได้แก่ พระราชปัญญาโมลี วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน, ครูบาพรรณ พรหมฺเสโน วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน, ครูบาออ ปณฑิตฺโต วัดพระธาตุดอยจอมแวะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ครูบากอ กอวิโท วัดวาฬุการาม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่, ครูบาบุญตั๋น เตชะธมฺโม วัดย่าพาย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, ครูบาครอง ขตฺติโย วัดท่ามะแกว๋น อ.เถิน จ.ลำปาง, ครูบาบรรลา อตฺตสนฺโต วัดสาแพะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง, ครูบาชุ่ม ญานสํวโร วัดพระธาตุดอยเรือง เมืองพง ประเทศเมียนมา, ครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ วัดพระธาตุสายเมือง เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา

โดยใช้มวลสารศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร, วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร, วัดพระธาตุลำปางหลวง, วัดพระธาตุช่อแฮ วัดศรีโคมคำ, (พระเจ้าตนหลวง) วัดพระธาตุแช่แห้ง, วัดพระธาตุดอยตุง และวัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อนำร่วมประกอบพิธีเททองจัดสร้างเหรียญ และรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย

จากนั้นพิธีมังคลาภิเษก อีก 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 2559 ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 2559 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน และครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย. 2559 ณ วัดดอยติ อ.เมือง จ.ลำพูน และจะเริ่มเปิดให้เช่าบูชาในวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 2559 ณ วัดดอยติ อ.เมือง จ.ลำพูน

การจัดสร้างเหรียญและรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย จะจัดทำเหรียญย้อนยุคครูบาเจ้าศรีวิชัย 4 แบบคือ เนื้อทอง เนื้อทองแดง เนื้อนวโลหะ และเงิน และจัดทำรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว รายได้จากการเช่าบูชา จะนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ มอบให้กับสถานพยาบาลใน จ.ลำพูน สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่อไป.