หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ลำพูนหนุนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนภาษานักศึกษาไทย-จีน

Author by 25/07/14No Comments »

นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ 2        อบจ.ลำพูน ร่วมหารือผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาใน .ลำพูน แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ นำนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ใน .ลำพูน

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2557 ที่ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานอบจ.ลำพูน  ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด อบจ.ลำพูน ผู้แทนสถาบันการศึกษาเอกชนใน จ.ลำพูน

ทั้งนี้โดยมี ศ.ชะภิพร เกียรติคชาธาร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน มาให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ที่ผ่านมาได้ประสานงานทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ระหว่าง อบจ.เชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน มาแล้วถึง 6 รุ่น

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการดำเนินการแนวทางทำบันทึกข้อตกลงโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อนำนักศึกษาจีนจะมาทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนการอ่าน การพูด และการเขียนภาษา และเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ลำพูน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชน พร้อมกันนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำงานโครงการฯ ในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน การพิจารณากลั่นกรองโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยตั้งเป้าหมายนำนักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนจำนวน 40 คน เริ่มการเรียนการสอนภาษาจีน ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 2557 ถึง วันที่ 3 มี.ค. 2558 โดย อบจ. ลำพูน จะเปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. ถึง วันที่ 15 ส.ค. 2557.