หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ลำพูนเปิดเวทีหารือผู้บริหารโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จีน

Author by 5/09/14No Comments »

1 เจี๊ยบ         เมื่อวันที่ 1 .. 2557 เวลา 13.30 . ที่ห้องประชุมโรงแรมเฮือนดาหลา รีสอร์ท ลำพูน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน จัดเวทีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 เขต 2 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โรงเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชน โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน     ของ อบจ.ลำพูน ร่วมหารือวางแผนแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นำนักศึกษาจีนแลกเปลี่ยน ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนใน .ลำพูน โดยความร่วมมือกันระหว่าง         อบจ.ลำพูน และมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน

การจัดเวทีครั้งนี้ อบจ.ลำพูน ได้เชิญ ศ.ชะภิพร เกียรติคชาธาร  จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู มาแนะนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับคุณสมบัติ เงื่อนไข และความรับผิดชอบเบื้องต้นของโรงเรียน สถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ และได้เชิญนายไพรัช ใหม่ชมภู ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.เชียงใหม่ นำเสนอผลสัมฤทธิ์จากการที่ อบจ.เชียงใหม่ได้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนำนักศึกษาจีนมาทำหน้าที่ในการ สอนภาษาจีนสอดแทรกวัฒนธรรมธรรมจีนให้แก่นักเรียนใน จ.เชียงใหม่มาแล้ว ถึง 6 รุ่น ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุม ซักถามแนวทางการปฏิบัติ

นายก อบจ.ลำพูน กล่าวว่าจากการเปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าโครงการ ระหว่างวันที่ 21 ก.ค. – 22 ส.ค. 2557 มี โรงเรียนใน จ.ลำพูน สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 25 โรงเรียน ซึ่ง อบจ.ลำพูน และมหาวิทยาลัยเฉิงตู ตั้งเป้าหมายนำนักศึกษาจีน มาร่วมการเรียนการสอน รุ่นแรก ของ จ.ลำพูนไว้จำนวน 40 คน ในภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 2557 ถึง วันที่ 3 มี.ค. 2558

อบจ.ลำพูน จึงได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีกถึงวันที่ 30 ก.ย. 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โทร.053-597260 ต่อ 114 ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ www.lamphunlpao.go.th