หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.ลำพูน สัมมนาพัฒนารายได้

Author by 2/02/16No Comments »

thainews180                อบจ.ลำพูน จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนารายได้ ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน กับปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบล และอบต. รวม 57 แห่ง โดย ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน กล่าวเปิดการประชุม เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุม อบจ.ลำพูน

นายก อบจ.ลำพูน กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีรถค้างชำระ และการรณรงค์ให้คนลำพูนเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนรถ จ.ลำพูน เพื่อเงินภาษีจะได้เข้า จ.ลำพูนเพิ่มมากขึ้น งบประมาณหลักในการพัฒนา จ.ลำพูนได้มาจากภาษีล้อเลื่อน สำนักงานขนส่ง จ.ลำพูนเป็นผู้จัดเก็บให้ ปัจจุบันได้จัดสรรให้ อบจ.ลำพูน  80% และเทศบาล อบต. 20 %

ดังนั้นจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน และได้เชิญตัวแทนสำนักงานขนส่งจ.ลำพูนมาให้ความรู้ในการย้ายป้ายทะเบียนรถ พร้อมกันนี้ อบจ.ลำพูน ได้จัดทำคู่มือดำเนินการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถให้แก่ เทศบาลตำบล และ อบต.นำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการมีส่วนร่วม ส่วนช่วย หรือร่วมลงขันในการพัฒนา จ.ลำพูน.