หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.อุตรดิตถ์ถวายความอาลัย พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์

Author by 28/10/16No Comments »

4          เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 27 ต.ค.2559 ที่บริเวณห้องโถงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกฯ นายไพบูลย์ วีระบุตร์ รองนายกฯ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายก นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นางชุลรีย์พรรณ์ ทองสว่าง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ และพนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวนกว่า 300 คนได้แต่งกายไว้ทุกข์ชุดดำ พร้อมจัดสถานที่สมุดลงนามถวายอาลัย โดยมี นายชัยศิริศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน พร้อมใจร่วมลงนามถวายความอาลัย และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อพระบรมฉายาลักษณ์

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ และพนักงาน โดยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาวดำเป็นเวลา 1 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างไม่เสื่อมคลาย