หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.เชียงใหม่อบรม อปพร.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนองนโยบายมหาดไทย

Author by 30/07/14No Comments »

1 เจี๊ยบ copy          อบจ.เชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2557 เวลา 10.00 น.  ทพ.พิเชฐ  พิศุทธกุล รองนายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 นาย จาก 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอพัก 700 ปี ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5   สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ , ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ , หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค5 ,ศูนย์จราจรตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ,สำนักงานกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 9 จ. เชียงใหม่ ,สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.เชียงใหม่ และวิทยากรจากทีมไทยแลนด์ เมาเท่น แอนด์ เรสคิว มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รองนายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการฝึกอบรมให้เพิ่มสมาชิก อปพร.พร้อมใช้งานในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ยังมีสมาชิก อปพร.ไม่ครบจำนวนตามเป้าของกระทรวงมหาดไทย   อบจ. เชียงใหม่ จึงได้จัดฝึกอบรม อปพร.ในครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิก อปพร.ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ.