หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบจ.เชียงใหม่ อบรมยาเสพติด

Author by 9/03/16No Comments »

thainews180       เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่  7 มี.ค. 2559 ที่หอประชุมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ   ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จ. เชียงใหม่  นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่  ได้มอบหมายให้  น.ส. อนรรฆวี  จำรัสวุฒิกุล  ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต 1 อ.สันกำแพง  และ น.ส.ธัญญรัศม์  วิริยทวีสุข  ส.อบจ.เชียงใหม่ เขต 2 อ.สันกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559โดยมีนายอนุพงษ์   วาวงศ์มูล  นายอำเภอสันกำแพง มาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

นายเกษม  นิมมลรัตน์ เลขานายก อบจ.เชียงใหม่ นำวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชน ได้อบรมจำนวน  2 วัน  มีประชาชนเข้ารับการอบรมประมาณ 1 พันคน

นายอำเภอสันกำแพง กล่าวว่ายาเสพติดยังเป็นปัญหาระดับชาติ   ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และประชาชน ต้องร่วมมือกันสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในหมู่บ้าน ชุมชน  สำหรับ อ.สันกำแพง ได้สั่งการให้ปลัดฝ่ายป้องกันร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน ช่วยกันสอดส่องบุคคลคนในหมู่บ้านที่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดและเสพยาเสพติด ให้มีการตรวจเข้ม  ที่ผ่านมาได้ส่งผู้เสพที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาไปแล้วจำนวนมาก  โครงการฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. เชียงใหม่ ที่ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันสกัดกั้นให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปจาก อ.สันกำแพง.