หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบต.ป่าสักแนะจัดโซนนิ่งฯพื้นที่สีม่วง-เขตอุตสาหกรรมต้องศึกษาผลกระทบแวดล้อม

Author by 7/10/14No Comments »

thainews180     จากการเปิดเผยของ นายบุญส่ง เขียวใจ นายก อบต. ป่าสัก .ภูซาง .พะเยา ว่าตามที่จะมีการจัดโซนนิ่งเขตสีม่วง ตามกฎหมายผังเมือง ในร่างผังเมืองรวมเมืองภูซาง ที่ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง .พะเยา กำลังดำเนินการในขณะนี้

สำหรับพื้นที่สีม่วง หมายถึงเขตอุตสาห- กรรมทั่วไป ไม่ได้ระบุประเภทหรือชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมแต่อย่างใด เพียงแต่เจ้าหน้าที่แจ้งเบื้องต้นขอกำหนดพื้นที่ไปก่อน หากไม่ต้องการหรือไม่พอใจสามารถย้ายภายหลังได้ โดยส่วนตัวเห็นว่าหากกำหนดพื้นที่เป็นกฎหมายผังเมืองไปแล้ว คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนในภายหลังได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสอบถามประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะมีการกำหนดเป็นพื้นที่สีม่วง  ว่าต้องการหรือไม่และมีข้อเสนอแนะอย่างไร

นายก อบต.ป่าสัก กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรต้องมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไว้ล่วงหน้าด้วย ถึงแม้จะเป็นเพียงพื้นที่เขตโซนนิ่งไว้ แต่ยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ ก็ตาม จำเป็นต้องศึกษา เพราะเรื่องดิน น้ำ ป่าไม้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนและชุมชนมากที่สุด โดยเฉพาะการไหลผ่านของเส้นทางน้ำสายต่างๆ  ในพื้นที่ อ.ภูซางต่างมีความสัมพันธ์กันทุกพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หากให้มีการกำหนดใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหรือผลกระทบที่เกรงว่าจะตามมาในภายหลัง.