หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบต.ม่อนปิ่นอำเภอฝาง จัดเวทีเสวนาการปฏิรูป

Author by 18/02/15No Comments »

การุณ รัตนธรรม       จากการเปิดเผยของ นายบุญทา จันทรา  นายก อบต.ม่อนปิ่น .ฝาง .เชียงใหม่ ว่า อบต.ม่อนปิ่น เตรียมจัดเวทีเสวนาการปฏิรูปประเทศไทยในพื้นที่ .ม่อนปิ่น ในวันพุธที่ 18 .. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 .เป็นต้นไป ที่ทำการ อบต.ม่อนปิ่น การจัดเวทีเสวนาการปฏิรูปประเทศไทยครั้งนี้ เน้นการเสนอแนะกระบวนการปฏิรูป และปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ รวมถึงอนาคตขอ งต.ม่อนปิ่น ในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ได้เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อการเสวนา

ทั้งนี้จะมีตัวแทนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากแต่ละหมู่บ้าน ประชาชน เยาวชน รวมถึงชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน.