หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบรมความรู้ผู้สูงอายุ นายกตำบลสันกำแพงใส่ใจสุขภาพ-อาหาร

Author by 6/02/16No Comments »

thainews180                นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง  “ศุภนิมิต วรกิตติ” ห่วงใยผู้สูงอายุ จัดฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย ตลอดจนการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในยุคปัจจุบัน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

โดยนายวีรยุทธ์ นันทะขว้าง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ มาถ่ายทอดความรู้เรื่องรักษ์สุขภาพ

อย่างไรให้สุขภาพดี และนางเกษร กันธะรส ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสันโค้ง  ต.ทรายมูล บรรยายความรู้เรื่อง อาหารในโลกโลกาภิวัตน์ มีผู้สูงอายุในชุมชนต่างของเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย ตลอดจนการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีขวัญกำลังใจที่ดี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของท้องถิ่น.