หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กกต.

Author by 18/08/12No Comments »

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 ส.ค. 2555 ที่ห้องประชุม ชุณาภาสปาแอนด์รีสอร์ท ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดร.สุชาติ ใจภักดี ผอ.กกต.ประจำ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จ.เชียงใหม่ จำนวน 100 คน โดยมี กกต. ประจำ จ.เชียงใหม่ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้

ดร.สุชาติ กล่าวว่าในการจัดสัมมนาครั้งนี้ทาง กกต.ได้จัด วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาถ่ายทอดความรู้การเลือกตั้งแก่ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อประชาธิปไตย เพื่อจะได้นำความรู้ไปเป็นแนวทางในการช่วยเหลือการเลือกตั้งตามภารกิจของลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และช่วยรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นของ จ.เชียงใหม่ ให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ได้มีความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการส่งเสริมให้การเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความสุจริต และยุติธรรม พร้อมทั้งยังให้ผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน.