หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบรม….นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

Author by 6/08/12No Comments »

อบรม….นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพลังชุมชนตำบลสุเทพ   เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งแห่งประชาสังคม วัฒนธรรมและสุขภาวะ โดยมีคณะสงฆ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ เชียงใหม่.