หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบรม…..

Author by 10/09/12No Comments »

อบรม…..เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับ ธกส. ลำพูน จัดอบรมตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพลูกค้า ธกส.พักชำระหนี้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน.