หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อปท.ทุจริตโทษถึงขั้นไล่ออกเตือนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

Author by 7/08/15No Comments »

     มงคล  สุกใส     รอง ผวจ.ลำปาง เตือนเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ หากพบว่ามีการทุจริตมีโทษหนัก ถึงขั้นไล่ออกจากราชการ

ที่โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อเร็วๆ นี้ นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 13 อำเภอของ จ.ลำปาง เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวนกว่า 200 คน

รอง ผวจ.ลำปาง กล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎ และระเบียบ ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของทางราชการ และดำเนินการทุกขั้นตอนให้ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต หากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดกระทำการทุจริต จะถูกลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ถึงขั้นไล่ออกจากราชการ โดยไม่มีข้อยกเว้น.