หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อปท.สันทรายจัดธรรมะสัญจรหมุนเวียนสร้างปรองดองสมานฉันท์

Author by 29/07/14No Comments »

นันทพล พงศธรวิสุทธิ์          จากการเปิดเผยของนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง .สันทราย .เชียงใหม่ ว่าในฐานะประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .สันทราย กำหนดจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา (ธรรมะสัญจร) ระหว่างวันที่ 3 ..-8 ..2557 โดยเทศบาลทั้ง 9 แห่งใน .สันทราย ที่เป็นสมาชิกชมรมฯ จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

สำหรับวันที่ 3 ส.ค.เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลแม่แฝก จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งแรก โดยเชิญ นายอนันต์ กิตติรัตนวสิน นายอำเภอสันทราย เป็นประธานพิธี ณ วัดร่มหลวง มีการจัดแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระนักเทศน์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานในสังกัดแต่ละแห่ง และพุทธศาสนิกชน จะพร้อมใจกันแต่งกายชุดขาวเข้าร่วม ส่วนกำหนดการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปมีดังนี้

วันที่ 18 ส.ค.เวลา 19.00 น.เทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นเจ้าภาพ จัดที่วัดเมืองขอน, วันที่ 24 ส.ค.เวลา 13.00 น.เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นเจ้าภาพ จัดที่วัดเจดีย์แม่ครัว, วันที่ 1 ก.ย. เวลา 15.00 น.เทศบาลตำบลหนองแหย่ง เป็นเจ้าภาพ จัดที่วัดพระบาทตีนนก, วันที่ 8 ก.ย.เวลา 19.00 น.เทศบาลตำบลเมืองเล็น เป็นเจ้าภาพ จัดที่วัดหนองก้นครุ,วันที่ 16 ก.ย.เวลา 13.00 น.เทศบาลตำบลสันป่าเปา เป็นเจ้าภาพ จัดที่วัดสันป่าเปา, วันที่ 23 ก.ย.เวลา 13.00 น.เทศบาลตำบลสันพระเนตร เป็นเจ้าภาพ จัดที่สำนักงานทศบาลฯ, วันที่ 1 ต.ค.เวลา 19.00 น.เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นเจ้าภาพ จัดที่สำนักงานเทศบาลฯ จะมีการจัดเลี้ยงโรงทานอาหารค่ำด้วย และวันที่ 8 ต.ค.เวลา 13.00 น.เทศบาลตำบลหนองหาร เป็นเจ้าภาพ จัดที่วัดทิพย์วนาราม.