หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อุโมงค์รับป้ายชุมชนนำร่องอนุรักษ์วัฒนธรรม -สิ่งแวดล้อม

Author by 16/02/15No Comments »

_1 (Medium)      ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุโมงค์ .เมือง .ลำพูน เมื่อวันที่ 12 ..2558 นายภานุศร สิทธิชัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักศึกษาธิการ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบป้าย พร้อมหนังสืออัตลักษณ์ชุมชน 20 ชุมชนนำร่อง ค้นหาตนเอง เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีนายสมศักดิ์ สุริยะเจริญ ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ .เมือง .ลำพูน นายวิโรจน์ นิไทรโยค ผอ.กองการศึกษาฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่าเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ตระหนักถึงปัญหาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างหลากหลายในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้ง “ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน” เป็นศูนย์ที่รวบรวมวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้อย่างครบถ้วนรวบรวมวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นไว้เพื่อการศึกษาเนื่องจากวิถีชีวิตที่จัดนำมาแสดงให้ได้ศึกษาเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวกับสภาวะเรือนกระจกที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์โดยตรง จะแสดงให้เห็นว่าในแต่ละวันมนุษย์ได้ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง และให้ใช้เป็นกรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างวิถีชีวิตปัจจุบันและวิถีชีวิตดั้งเดิมที่คงวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยมีความคาดหวังว่า “ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน” จะเป็นศูนย์ให้ความรู้เชิงประจักษ์แก่ทุกคน ที่มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ที่จะให้ความรู้ทั้งวัฒนธรรมพื้นบ้านอันสวยงามเรียบง่าย และการดำรงชีวิตปัจจุบันที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความคาดหวังที่ว่า “โลกของเราจะมีความสุขมีวัฒนธรรมที่สวยงามมีการดำรงชีวิตที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โลกน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป”.