หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เชิงดอยจัดวันสตรีสากล “นายกเฉลิม”มอบเกียรติบัตร

Author by 18/03/15No Comments »

2เจี๊ยบ         เทศบาลตำบลเชิงดอย มอบเกียรติบัตรให้สตรีดีเด่น  เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2558 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อสังคม

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2558  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมด้วย นายยรรยง อยู่เย็น ปลัดเทศบาลฯ ร่วมในพิธี

ภายในงานเทศบาลฯ ยังได้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทสตรี ที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งความเสมอภาคของหญิงและชาย  โดย นางคำสีดา แป้นไทย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมเปิดโอกาสให้สตรีที่ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นประจำปี 2558 หมู่บ้านละ 1 คนรวม 10 หมู่บ้าน ได้แสดงวิสัยทัศน์ แนวคิด และมุมมองในการทำงานต่อชุมชน จากนั้นนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อสังคม

สำหรับสตรีดีเด่น ประจำปี 2558 ของเทศบาลตำบลเชิงดอย มีรายชื่อดังนี้ น.ส.จันทร์ติ๊บ นาโปง  หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง, นางดาเรศ  ทองอด หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ, นางศรีนวล  พันขัน  หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ, นางยุพิน  สุมาลัย  หมู่ที่ 6 บ้านสันอุ้ม, นางวันเพ็ญ  แก้วใส  หมู่ที่ 7 บ้านร้องขี้เหล็ก, นางถนอมศรี  ศรีวิเศษ  หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักน้อย, นางวันดี เขตเสาร์แก้ว หมู่ที่ 10 บ้านป่าไผ่ศรีโขง, นางสมจิต  ถาวร หมู่ที่ 11 บ้านกิ่วแล,นางศรีพรรณ ไทยกรณ์  หมู่ที่ 12 บ้านปทุมนิเวศน์ และนางศิริเพ็ญ  ปิงชันวงษ์  หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวพัฒนา.