หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เชิงดอยเปิดสถาบันฯสตรี 4 องค์กรผนึกกำลัง MOU ร่วมกัน

Author by 4/05/15No Comments »

เฉลิม สารแปง      นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยเฉลิม สารแปงเตรียมเปิดสถาบันพัฒนานวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย เพื่อให้สตรีมีบทบาทในสังคมมากขึ้น และเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ

จากการเปิดเผยของนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเทศบาลฯกำหนดเปิดสถาบันพัฒนานวัตกรรมสตรีศรีเชิงดอย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุบ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีสตรีแม่บ้านจากหมู่บ้านต่างๆ สมัครเข้าเล่าเรียนในสถาบันจำนวน 85 คน เพื่อให้สตรีมีบทบาทในสังคมมากขึ้น และเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ

ภายในงานจะมีการลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนในสถาบันฯ รวม 4 องค์กร ได้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ดอยสะเก็ด, สำนักงานเกษตร อำเภอดอยสะเก็ด,ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอดอยสะเก็ด และเทศบาลตำบลเชิงดอย

สำหรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสถาบันฯ จะประกอบการพัฒนาบุคลิกภาพ การรักษาสุขภาพและนันทนาการ ภาวะผู้นำ การทำอาหาร ขนม การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รอบรับประชาคมอาเซียน และความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวในที่สุด.