หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เตรียมแก้ปัญหาขยะท่าวังตาล “อานนท์” ว่าที่นายกฯ ชี้เป็นงานเร่งด่วน

Author by 8/05/14No Comments »

     thawangtan     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาท่าวังตาลเผยโฉมทีมบริหาร และผู้ที่คาดว่าจะรั้งตำแหน่งประธานสภา ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ในฝ่ายนิติบัญญัติกำลังพิจารณาความเหมาะสม งานแรกจะแก้ปัญหาขยะ

จากการเปิดเผยของนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว หัวหน้า “กลุ่มพัฒนาท่าวังตาล” ว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ว่าหลังจากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เทคะแนนเสียงให้จนได้รับชัยชนะการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย.2557  และขณะนี้อยู่ในระหว่างรอให้ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

สำหรับทีมบริหารจะประกอบด้วย นายสมพงษ์ ละใจมา และนายสุพรรณ แก้วดวง เป็นว่าที่รองนายก น.ส.มยุรี แก้วดวง เป็นว่าที่เลขานายก โดยมีนายวิรัตน์ มณีราม เป็นที่ปรึกษาส่วนฝ่ายนิติบัญญัติขณะนี้สมาชิกกลุ่มมีมติให้ นายอ้วน คำวัง เป็นว่าที่ประธานสภา ส่วนตำแหน่งรองประธานสภา และเลขาสภา กำลังพิจารณาความเหมาะสมอยู่ หัวหน้า “กลุ่มพัฒนาท่าวังตาล” กล่าวว่าเมื่อได้เข้าบริหารงานเทศบาล งานเร่งด่วนจะเป็นการแก้ปัญหาขยะทั้ง 13 หมู่บ้าน ไม่ให้มีขยะตกค้าง และจะต้องมีการคัดแยก เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน.