หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศกาลชิมสมุนไพรหญ้าหวานอบต.แม่สาบอวดของดีอำเภอสะเมิง

Author by 7/11/14No Comments »

1546366_884323891591349_7700441293281786691_n            นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายก อบต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า อบต.แม่สาบ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดงานเทศกาลชิมสมุนไพรหญ้าหวาน เยือนถิ่นดอกเก็กฮวยบานที่บ้านอมลอง และของดี อ.สะเมิง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 7 -9 พ.ย.2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ วัดบรมธาตุดอยผาส้ม (ห้วยบง) หมู่ที่ 2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง

            เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหญ้าหวาน ดอกเก๊กฮวยบาน และของดี .สะเมิง การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต สืบสานการใช้ภูมิปัญญา ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสู่สากล จนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมกระจายรายได้มาสู่ชุมชน และมีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ผลิต และผู้ซื้อให้เกิดการตลาดแบบยั่งยืน

            ภายในงานจะมีการจัดรถรางนำชมสวนสมุนไพรหญ้าหวาน และสวนดอกเก๊กอวยบาน การจำลองวิถีชีวิตชุมชนพื้นเมือง ชนเผ่ากะเหรี่ยง ลีซอ และไทลื้อ แข่งขันการแปรรูปสมุนไพรหญ้าหวานและดอกเก๊กอวย การแข่งขันเก็บดอกเก๊กอวย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง การออกร้านแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้าของดี .สะเมิง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดมิสแม่สาบคันทรีเกิร์ล 2014 การประกวดแม่บ้านเกษตรกรงาม การแสดงดนตรีพื้นเมือง การจัดกาดหมั้วครัวฮอม ข่วงคนสะเมิง ฯลฯ