หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลช่อแฮจัดงานเกษตรสานฝันคืนความสุขประชาชน

Author by 3/07/14No Comments »

          เทศบาลตำบลช่อแฮ จัดงานเกษตร สานฝัน สานสัมพันธ์ปรองดอง ของดีช่อแฮ ป่าแดง ประจำปี 2557 มีการแสดงนิทรรศการ การแข่งขันดำนา คืนความสุขแก่ประชาชน

เกษร ปลาลาศ        น.ส.เกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ อ.เมือง แพร่ กำหนดจัดงาน เกษตรสานฝัน สานสัมพันธ์ปรองดอง ของดีช่อแฮ ป่าแดง ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 ก.ค. 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหลังวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ

ภายในงานจะจัดการแข่งขันดำนา แข่งขันตำส้มตำลีลา แข่งขันจับปลาไหล การประกวดจัดสวนสมุนไพร การประกวดประกอบอาหารพื้นเมือง (แกงอ่อม ลาบหมูสุก) ประกวดไก่ตั้ง (ไก่สวยงาม) แข่งขันกินข้าวปัน มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีใน ต.ช่อแฮ ป่าแดง ชมนิทรรศการจากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ร่วมสนุกสนานกับ ความบันเทิงแบบพื้นบ้าน รำวงย้อนยุคตลอดงาน เพื่อคืนความสุขแก่ประชาชน ตามนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวว่าประชากรส่วนใหญ่ใน ต.ช่อแฮ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการทำเกษตรกรรมแทนการใช้แรงงานคน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนคนรุ่นหลัง และประชาชนทั่วไปได้อนุรักษ์ไว้ และเพื่อแสดงและจำหน่ายของดีใน ต.ช่อแฮ ป่าแดง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น.