หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลบ้านกลางตั้งโรงจำนำให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาการครองชีพ

Author by 6/11/14No Comments »

ประสิทธิ์ จันทกลาง copy         เทศบาลตำบลบ้านกลาง ในการจัดตั้งสถานธนานุเคราะห์จัดซื้อที่ดินดำเนินการก่อสร้างสถานธนานุเคราะห์ ให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาการครองชีพ         

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2557  ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกับผู้แทน สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในการจัดตั้งสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) จัดหาทำเลที่ตั้ง และจัดซื้อที่ดินดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง

การจัดตั้งสถานธนานุเคราะห์ เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้าขาดแคลนเงินใช้สอยในการดำรงชีพ และการประกอบอาชีพ ด้วยการนำทรัพย์สินมาจำนำ โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ เป็นการช่วยลดภาระรายจ่ายของประชาชนอีกทางหนึ่ง.