หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลบ้านธิ ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

Author by 18/03/15No Comments »

1 เจี๊ยบ    เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมจัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วม เป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง

จากการเปิดเผยของ นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ว่าเทศบาลฯ ร่วมกับอำเภอบ้านธิ   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำพูน อบต.ห้วยยาบ  โรงพยาบาลบ้านธิ  การไฟฟ้าบ้านธิ  กองกำลังรักษา ความสงบกองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยก 1 ลำพูน  เทศบาลตำบลอุโมงค์  เทศบาลตำบลมะเขือแจ้  กู้ภัยตำรวจทางหลวงลำพูน สภ.บ้านธิ และสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลบ้านธิ  จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558

ทั้งนี้โดยมีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาภายใน สภ.บ้านธิ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 14.00 น. แต่ละหน่วยงานได้ประสานความร่วมมือการเข้าดับเพลิงจนสงบ การจัดซ้อมแผนครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ กล่าวว่าในปัจจุบันจะสังเกตได้ว่าการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของบุคคล  สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทางราชการ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง จึงร่วมกับหลายหน่วยงานจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยขึ้น.