หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลปากกาง อบรมทบทวน อปพร. ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

Author by 13/05/14No Comments »

thainews180          เทศบาลตำบลปากกาง จัดโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพิ่มพูนความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการจัดวิทยากรมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

นายวิทูรย์ สกุลบุญแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ เปิดเผยว่าเทศบาลตำบลปากกางได้จัดโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ระหว่างวันที่ 6 – 8 พ.ค. 2557  ณ เทศบาลตำบลปากกาง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจาก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย จ.แพร่และครูฝึกจากเทศบาลตำบลแม่ปาน ได้ทุ่มเทในการฝึกอบรมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และในโอกาสต่อไปจะจัดอบรมประชาชนที่มีจิตอาสา เพื่อเป็นกำลังร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกเทศมนตรีตำบลปากกาง กล่าวว่าปัจจุบันประชาชนใน ต.ปากกาง ทั้ง 9 หมู่บ้าน มีจำนวนทั้งสิ้น 4,835 คน และมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)จำนวน 95 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาด้วยความเข้มแข็งไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในท้องที่ จนได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ผวจ.แพร่

จากผลของการทำงานของ อปพร. ทำให้เทศบาลตำบลปากกางเห็นความสำคัญของอปพร.และในช่วงต่อจากนี้ไป จะเข้าสู่ฤดูฝนอาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมเฉียบพลัน หรือเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งการเกิดแผ่นดินไหว ฯลฯ เพื่อเป็นการเตรียมรับมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น.