หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงจัดงานฉลองวันเด็ก กิจกรรมบนเวทีให้เด็กร่วมสนุกแจกของขวัญ -รางวัลมากมาย

Author by 22/12/14No Comments »

นันท์   เครือนพรัตน์      เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กๆทั้งชาวพื้นราบ และชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีความสุขสนุกสนาน ทั้งแข่งขันเล่นเกมส์ กิจกรรมการประกวด แจกของขวัญ รางวัลมากมาย เชิญชวนร่วมบริจาคของขวัญ อาหาร และขนมให้เด็กๆ

นายนันท์ เครือนพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเทศบาล ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 9 ม.ค.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง จะเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านปางแดง ต.ป่าเมี่ยง เพื่อให้เด็กใน ต.ป่าเมี่ยง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน จะเป็นการสร้างสรรค์ความสามัคคีของเด็กๆ ในหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง

ภายในงานจะมีเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปางแดง โรงเรียนบ้านแม่หวาน โรงเรียนบ้านปางถุ โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ และมูลนิธิเอกชนอีก 1 แห่ง มาร่วมงานประมาณ 500 คน ภายในงานจะมีการแข่งขันเล่นเกมส์ และประกวดความสามารถของเด็กบนเวที การประกวดวาดภาพ ภายในงานจะมีการจัดเลี้ยงอาหาร ขนม ไอศกรีม ให้เด็กๆได้รับประทานฟรีตลอดงาน พร้อมทั้งการแจกของขวัญรางวัลมากมาย

สำหรับห้างร้าน หรือผู้มีจิตกุศล ต้องการบริจาคของขวัญ รางวัล หรืออาหาร ขนม ต่างๆ ติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.